Voorwaarden

Voorwaarden

Op al onze verkopen en leveranties zijn de Algemene Leverings- en
Betalingsvoorwaarden van de NOVE (Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche) van toepassing, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 40348374.

Download de NOVE voorwaarden

088-45 45 460 verkoop@oqvalue.nl Albert Schweitzerstraat 7 7131 PG Lichtenvoorde